Wie is QUASARsupport?

U hebt doorgeklikt naar deze pagina en dus waarschijnlijk interesse in de mens achter QUASARsupport. Laat ik mijzelf daarom aan u voorstellen.

Peter Steingröver is de naam, gehuwd, geen kinderen. Ik ben een enthousiaste, creatieve en veelzijdige professional en in de resterende tijd levensgenieter. Na een commercieel begin van mijn loopbaan heb ik in de tachtiger jaren van de vorige eeuw de overstap gemaakt naar de ICT. In 1990 heb ik QUASAR Automatisering BV opgericht, als zakelijke basis voor zelfstandig ontwikkelde en in Nederland en België op de markt gebrachte softwarepakketten in met name de logistieke branche.

De daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben zich in de loop der jaren echter vooral ontwikkeld in de richting van advisering en management, met vooral aandacht voor de business en de toepassingsmogelijkheden van ICT. Vanuit het adviserende werk ontstond in de loop der jaren ook steeds vaker de vraag naar het ontwikkelen van interactieve websites en het produceren van professionele videofilms. De kennis en technische middelen zijn inmiddels ruimschoots aanwezig om ook aan die vraag te kunnen voldoen.

Ook voor u

De verscheidenheid aan activiteiten, opdrachtgevers en werkgevers heeft geresulteerd in brede theoretische en praktische kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap, bedrijfsprocessen, veranderingsprojecten, organisatie, management, ICT, webdesign en video. Een combinatie die in de huidige praktijk ook voor u van grote waarde kan zijn. Ik ben u met die kennis en ervaring dan ook graag van dienst.

Ik werk zowel voor het MKB als voor grotere bedrijven. Sommige opdrachten hebben in het verleden geleid tot meerjarige vaste dienstverbanden bij grote organisaties, waar ik ondermeer verantwoordelijk ben geweest voor grootschalige en complexe veranderingstrajecten.

Sinds enige tijd produceer ik daarnaast video CV's of persoonlijke commercials voor particulieren, iets wat door steeds meer werkgevers wordt gewaardeerd (en soms expliciet wordt gevraagd).

Onafhankelijk en flexibel

QUASARsupport, een handelsnaam van QUASAR Automatisering BV, is volledig onafhankelijk en heeft geen enkele binding met bijvoorbeeld hard- of softwareleveranciers. Er is ook geen vast personeel in dienst. Soms worden specifieke werkzaamheden uitbesteed aan derden of worden mensen ingehuurd. Uiteraard altijd in goed overleg met de opdrachtgever.

Dit biedt samen met mijn persoonlijke omstandigheden de ruimte om zeer flexibel te zijn in het aannemen en uitvoeren van opdrachten. Lang- of kortlopend en zowel voor grote opdrachtgevers als voor het MKB.

Zie voor meer informatie mijn profiel op LinkedIn
"....ICT is een middel, geen doel op zich...."