Intake

Als u een externe partij inhuurt, dan wilt u van uw kant natuurlijk weten wie u in huis haalt.
Voor QUASARsupport is omzet belangrijk, maar het plezier in een opdracht en wederzijds geloof in het te behalen resultaat zeker niet minder. Kortom, voor een succesvolle samenwerking moet het klikken tussen u en QUASARsupport.

Afhankelijk van de omvang van een eventuele opdracht kan daarom, na een eerste kennismaking, enige tijd worden ingeruimd om elkaar beter te leren kennen en om de doelstellingen van uw opdracht en de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Daarna wordt in goed overleg al dan niet een definitieve overeenkomst aangegaan. Aan de intake zelf zijn voor u geen kosten verbonden.

Overeenkomsten

QUASARsupport is in principe flexibel in de vorm waarin een overeenkomst kan worden gegoten. Veelal is dat het "uurtje - factuurtje" model op basis van dagdelen. Andere vormen zijn echter bespreekbaar. Zo behoren, afhankelijk van de objectieve meetbaarheid van het resultaat van een opdracht of de aard van de werkzaamheden, een (gedeeltelijk) van het resultaat afhankelijke vergoeding of deelneming op basis van een investering in tijd eventueel tot de mogelijkheden.
"....ICT is een middel, geen doel op zich...."